سیستم انکراژ

انکرها در دو نوع ضربه‌ای و لرزه‌ای تولید می‌شوند. انکرهای ضربه‌ای معمولاً برای اتصال آویز راد به سقف و انکرهای لرزه‌ای عموماً برای اتصال پایه پروفیل به سازه بتنی یا فولادی استفاده می‌شوند. انکرها برحسب نیاز، نوع عملکرد، جنس و نوع بار (کششی و برشی و یا استاتیکی و دینامیکی)،  بارهای مختلفی را اعم از بارهای استاتیکی و یا شبه استاتیکی می‌توانند تحمل کنند. کلیه بارهایی که به سازه وارد می‌شوند، می‌بایست در طراحی انکر لحاظ شوند. این بارها می‌توانند شامل وزن اعضای سازه و تجهیزاتی که به‌طور ثابت نصب‌شده‌اند و یا بارهای ناشی از وزش باد، بارش برف، زلزله و یا تجهیزات و ماشین‌آلات در حال کار باشند.

سیستم انکراژ
سیستم انکراژ

RHPT

RXPT

FAZ II

RDCA

FHY

4All Plug