ّبراکت فولادی گالوانبزه

این محصول با اتصال پروفیل و صفحه فولادی گالوانیزه با ابعاد مشخص تولید می­شود و برای ساپورت کردن تأسیسات عبوری از کنار دیوارهای بتنی و ایستاده از سقف و همچنین برای اتصال به پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین از این براکت‌ها برای ساخت ساپورت‌های L شکل، T شکل، F شکل استفاده می‌شود. براکت‌های شرکت لینکران در دو نوع تک (RGS) و دوبل (RGD) در متراژ‌ و ابعاد مختلف طراحی شده است. این قطعه بوسیله‌ی انکرهای مکانیکی (برای اتصال به سقف و دیواره ها) و پیچ و ایزی‌لاک (برای اتصال به پروفیل) نصب می‌گردد.

براکت فولادی گالوانیزه
براکت فولادی گالوانیزه

براکت RGS.4121

براکت RGS.4141

براکت RGS.4161

براکت RGS.4181

براکت RGD.4142

براکت RGD.4182