لرزه‌گیرهای فنری شرکت لینکران در سه نوع پلیت­دار و اسپرینگ هنگر (Spring Hanger) و مهاردار (به شکل تک‌‌فنره، دوفنره و چهارفنره) تولید می‌شود که برای کاهش انتقال نویز، شوک و ارتعاش تولید شده توسط تجهیزات مکانیکی و صنعتی همچون پمپ­ها، برج‌های خنک‌کننده، چیلرها، دیگ‌های بخار وکمپرسور استفاده می­گردد. همچنین این نوع لرزه­گیرها برای جلوگیری از انتقال بارهای نوسانی با فرکانس‌های متفاوت و بارهای جانبی وارده به سازه توصیه می­شود.