کلیپس فلنج DGC.3013 به‌منظور اتصال دو قاب ساخته‌شده فلنج استفاده می‌شود. استفاده از مکانیزم قفل شونده، اتصالی پایدار با نصب آسان را به همراه دارد. استفاده از کلیپس روی جفت پروفیل فلنج کانال هوا با رعایت دستورالعمل‌‌های موجود باعث جلوگیری از خم شدن پروفیل فلنج در راستای طول آن می‌گردد و نیاز به سوراخ‌کاری فلنج‌ها جهت اتصال آن‌ها را مرتفع می‌نماید. جهت اتصال دو قاب فلنج بسته به میزان فشار هوای داخل کانال فواصل اتصال آن‌ها تعیین می‌گردد.

کلیپس فلنج گالوانیزه
کلیپس فلنج گالوانیزه
کلیپس فلنج