گوشه فلنج به منظور اتصال پروفیل‌های فلنج و ساخت قاب مستطیلی به کار گرفته می‌شوند. مطابق با سایز پروفیل‌های فلنج، گوشه فلنج نیز در سه سایز 20، 30 و 40 تولید می‌شود. برای ساخت هر قاب، نیاز به چهار عدد گوشه فلنج است. استفاده از گوشه موجب سرعت بالای مونتاژ فلنج کانال، حذف جوشکاری و اتصال آسان دو قطعه کانال به کمک سوراخ‌های موجود جهت هم‌محورکردن می‌شود.

گوشه فلنج گالوانیزه
گوشه فلنج گالوانیزه
گوشه فلنج 20
گوشه فلنج 30